hit tracker

Bazylika Kolegiacka Grobu Bożego W Miechowie


Bazylika Kolegiacka Grobu Bożego w Miechowie to historyczna świątynia parafialna, znajdująca się na Starym Mieście w Miechowie. Wybudowana w 1562 roku, Bazylika przechodziła wielokrotne przebudowy, które zmieniały jej wygląd, aż do ostatecznego kształtu, jaki ma obecnie. Wewnątrz jej wnętrza znajduje się dzwonnica i kilka przestronnych naw. Największą z nich jest nawa główna, wyposażona w piękny ołtarz, z XVII wiecznym obrazem, przedstawiającym świętego Wawrzyńca. Bazylika posiada również rozległy skarbiec, w którym zgromadzono cenne dzieła sztuki, m.in. rzeźby, obrazy, szaty liturgiczne i ornaty.

Bazylika jest częścią Kolegiaty Miechowskiej, założonej w 1448 r. przez biskupa Władysława z Międzyrzecza. Kolegiata składa się z kilku budynków, w tym bazyliki, dzwonnicy, domu księży i kaplicy pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Kolegiata jest jednym z najcenniejszych zabytków Miechowa i jest chroniona przez Konserwatora Zabytków.

Bazylika jest czynna w niedziele i święta od niedzieli, a także w środy i piątki po południu. W bazylice odbywają się różne uroczystości religijne, w tym nabożeństwa, msze święte i koncerty. Bazylika jest także miejscem spotkań lokalnej społeczności, przyciągając ludzi z całej okolicy.

Bazylika jest również siedzibą Muzeum Kultury Miechowa, które gromadzi eksponaty związane z historią miasta, regionu i Kolegiaty. Muzeum mieści się w domu księży i oferuje różnorodne wystawy, prezentacje i warsztaty. Muzeum organizuje także wycieczki po bazylice i pozostałych budynkach kolegiaty.

Bazylika jest również miejscem wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy i spotkania. Odbywają się tu także coroczne uroczystości religijne, w tym procesje i pielgrzymki, w których bierze udział wielu wiernych z całego regionu.

Bazylika Kolegiacka Grobu Bo

Poznajemy Ziemię Miechowska Zwiedzanie Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie@

Bazylika Kolegiacka Grobu Bożego W Miechowie. @W naszym CASe jest wielu energicznych i spragnionych nowych doznań seniorów, a wycieczki są dla nich jednym z najlepszych sposobów na przedłużenie aktywności życiowej. Przyszła wiosna i zaczęliśmy jeździć na wycieczki. prowadzimy ekscytujące...

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie - YouTube

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

Zapraszam do odwiedzenia Miechowa i wspaniałej bazyliki. Dodam że to jest mój 2000 film na youtube.

Dokument Sanktuaria Polskie Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie PL

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie 2021r