hit tracker

Któryś Za Nas Cierpiał Rany Nuty


Któryś Za Nas Cierpiał Rany Nuty jest polskim hymnem religijnym, który został zapisany w 1820 roku przez Jana Śniadeckiego. Tekst hymnu został napisany przez Franciszka Karpińskiego, a nuty przez Śniadeckiego. Tekst jest zainspirowany przez Ewangelię wg św. Jana, w którym jest mowa o Jezusie, który cierpiał za nasze grzechy. Hymn jest często używany podczas nabożeństw w kościołach i ma mocne przesłanie.

Tekst hymnu dzieli się na 4 strofy, w których wyrażana jest wdzięczność wobec Jezusa za jego zbawczą śmierć na krzyżu oraz wzywa wszystkich do oddania się Mu. Pierwsza strofa mówi o tym, jak Jezus cierpiał za nasze grzechy, druga strofa mówi o tym, jak możemy zostać zbawieni, trzecia strofa mówi o tym, jak powinniśmy naśladować Jezusa, a czwarta strofa mówi, jak powinniśmy modlić się, aby być blisko naszego Zbawiciela.

Muzyka hymnu jest bardzo piękna i wzruszająca. Składa się z dwóch części: pierwsza część składa się z refrenu, który jest śpiewany głośno i z pasją, a druga część składa się z krótszych, powtarzających się motywów. Hymn jest zwykle śpiewany w tempie średnim do szybkiego i jest śpiewany zarówno przez solistów jak i przez chór.

Któryś Za Nas Cierpiał Rany Nuty jest jednym z najbardziej znanych i lubianych hymnów w polskiej kulturze. Jest śpiewany przez wiernych w kościołach i jest często słyszany podczas uroczystości religijnych. Można go usłyszeć na wielu płytach i wykonanych przez wiele zespołów muzycznych.

Poniżej znajduje się zestaw instrukcji, które pomogą Ci nauczyć się tego pięknego hymnu: