hit tracker

Liczba A Jest Dodatnia Zapisz W Jak Najprostszej Postaci


Liczba A jest dodatnia, co oznacza, że jej wartość jest większa niż zero. Aby ją zapisać w jak najprostszej postaci, musimy sprawdzić, czy nie można jej skrócić w żaden sposób. Możemy wykorzystać w tym celu dzielenie z resztą lub dzielenie przez największy wspólny dzielnik (NWD).

Zaczynamy od wybrania dwóch liczb, które chcemy podzielić. Jeśli liczba A jest podzielna przez swojego dzielnika, musimy sprawdzić, czy możemy ją skrócić. Możemy to sprawdzić, podzielając liczbę A przez swojego dzielnika. Jeśli wynik jest całkowitą liczbą, oznacza to, że możemy skrócić liczbę A, dzieląc ją przez swojego dzielnika. Na przykład, jeśli liczba A to 12, a jej dzielnik to 3, możemy skrócić liczbę A do 4, dzieląc ją przez 3.

Jeśli liczba A jest niepodzielna przez swojego dzielnika, musimy znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) jej i swojego dzielnika. Aby to zrobić, możemy użyć prostego algorytmu:

 • Wybierz dwie liczby a i b.
 • Jeśli a jest większe od b, odejmij b od a.
 • Jeśli b jest większe od a, odejmij a od b.
 • Jeśli a i b są takie same, NWD jest równy a lub b.
 • Jeśli a i b nie są takie same, powtórz kroki od 2 do 4, aż a i b będą takie same.

Po znalezieniu NWD, możemy skrócić liczbę A, dzieląc ją przez NWD. Na przykład, jeśli liczba A to 15, a jej dzielnik to 6, możemy znaleźć NWD dla tych liczb poprzez powtórzenie kroków opisanych powyżej. Po kilku powtórzeniach kroków, okaże się, że NWD dla tych liczb wynosi 3. Oznacza to, że możemy skrócić liczbę A, dzieląc ją przez 3.

Jeśli liczba A jest dodatnia, możemy ją zapisać w jak najprostszej postaci, używając dzielenia z resztą lub NWD. W obu przypadkach możemy sprawdzić, czy można skrócić liczbę A, dzieląc ją

Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej: a) sumę trzech liczb: liczby a, połowy liczby

Liczba A Jest Dodatnia Zapisz W Jak Najprostszej Postaci. Zacznij wspierać ten kanał, a dostaniesz te bonusy: youtube.com/channel/UCg33PEJP4thgEGEx5fqDlvg/join Podobało się? Daj łapkę w górę :) Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do...

Liczba a jest dodatnia. Zapisz w jak najprostszej postaci: a) liczbę o 80%większą od połowy a... - YouTube

a) Oblicza b) Liczba a jest dodatnia. zapisz jak najprościej. - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Liczba a jest dodatnia. Zapisz jak najprościej.Bardzo proszę o szybką pomoc.​ - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Potrzebuje pomocy przy zadaniu 3 i 4 Prosze pomóżcie to na dzisiaj - Brainly.pl

Source: Brainly

Wykonaj mnożenie: a) (x+√5)(x-√5)b) (2y-√3)(y+1)c) (a+√2)(a-√3)d) (2√2+k)(√2-k) - YouTube

Source: youtube.com

Liczba x jest dodatnia. Zapisz w jak najprostszej postaci odpowiednie wyrażenie algebraiczne: a) liczba o - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz w jak najprostszej postaci: a) 2√5+√5b) 3√7 • 8c) 6√5 • ½√5d) (2√3)²e) ( 2√6 : 3)² - YouTube

Source: youtube.com

Zad. 13 liczba x jest dodatnia zapisz w jak najprostszej postaci odpowiednie wyrażenia algebraiczneZad. - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz w jak najprostszej postaci 4 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Pan Kowalski wpłacił do banku 2000 zł na konto, którego oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym. - YouTube

Source: youtube.com

Na jutro zadanie w załączniku - Brainly.pl

Source: brainly.pl

pytania i zadania kontrolneA. Liczba p jest dodatnia. Zapisz liczbę:a) o 5 większą od p,c) 4 razy większą od - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Pls potrzebuje dwa zadania z matematyki z tematu zmiana o dany procent ! - Brainly.pl

Source: brainly.pl

matematyka 127/zad 1,2,3​ - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Prosze o pomoc. Za naj lepszą odpowiedź daje NAJ. Zadania 1,2,3,4 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Liczba a jest dodatnia. Zapisz w jak najprostszej postaci: a) liczbę o 80%większą od połowy a...

Podobało się? Daj łapkę w górę 👍👍👍 Zacznij wspierać ten kanał, a dostaniesz te bonusy: youtube.com/channel/UCg33PEJP4thgEGEx5fqDlvg/join Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl 📱 📲 Masz jakieś pytania? Napisz do mnie na Instagramie...

Liczba n jest dodatnia zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego: a) liczbę o 50% większą od n

Podobało się? Daj łapkę w górę 👍👍👍 Zacznij wspierać ten kanał, a dostaniesz te bonusy: youtube.com/channel/UCg33PEJP4thgEGEx5fqDlvg/join Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl 📱 📲 Masz jakieś pytania? Napisz do mnie na Instagramie...

Zapisz w jak najprostszej postaci: a) 2√5+√5b) 3√7 • 8c) 6√5 • ½√5d) (2√3)²e) ( 2√6 : 3)²

Zacznij wspierać ten kanał, a dostaniesz te bonusy: youtube.com/channel/UCg33PEJP4thgEGEx5fqDlvg/join Podobało się? Daj łapkę w górę :) Po więcej zadań wejdź na mój portal: noijuz.pl Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania? Napisz do...