hit tracker

Oblicz Współczynnik Kierunkowy Prostej Prostopadłej Do Podanej Prostej


Aby obliczyć współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej, musimy najpierw zrozumieć jak działa współczynnik kierunkowy. Współczynnik kierunkowy określa stosunek zmiany współrzędnych y do zmiany współrzędnych x. Jeśli współczynnik kierunkowy dla danej prostej jest równy m, to oznacza, że dla każdego wzrostu współrzędnej x o jednostkę, współrzędna y wzrośnie o m jednostek. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej będzie zawsze przeciwny do współczynnika kierunkowego danej prostej.

Krok po kroku jak obliczyć współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej:

 • Ustal współczynnik kierunkowy danej prostej. Współczynnik kierunkowy można obliczyć przez podzielenie różnicy między współrzędnymi y pierwszego i drugiego punktu przez różnicę między współrzędnymi x pierwszego i drugiego punktu.
 • Aby obliczyć współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej, pomnóż współczynnik kierunkowy danej prostej przez -1.
 • Uzyskany wynik jest współczynnikiem kierunkowym prostej prostopadłej do podanej prostej.

Na przykład, jeśli mamy punkty (2, 5) i (7, 9), to współczynnik kierunkowy danej prostej wyniesie (9-5)/(7-2) = 4/5. Aby obliczyć współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej, należy zatem pomnożyć 4/5 przez -1, co da wynik -4/5.

Innym sposobem na obliczenie współczynnika kierunkowego prostej prostopadłej jest przekształcenie danej prostej na jej postać y = mx + b, gdzie m jest współczynnikiem kierunkowym danej prostej. Prosta prostopadła do danej prostej będzie miała postać y = -(1/m)x + b. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej będzie zatem równy -1/m.

Obliczenie współczynnika kierunkowego prostej prostopadłej do podanej prostej jest proste, jeśli znasz podstawy matematyki. Wystarczy użyć odpowiednich wzorów, aby ob

Jak obliczyć współczynnik kierunkowy prostej

Oblicz Współczynnik Kierunkowy Prostej Prostopadłej Do Podanej Prostej.

Oblicz współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do podanej prostej. a) y = [tex]\frac{2}{7}[/tex]x + - Brainly.pl

1) a) Oblicz współczynnik kierunkowy prostej K, jeśli jest ona prostopadła do prostej [tex]y = \frac{3}{8} x - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Obliczanie współczynnika kierunkowego prostej prostopadłej do danej prostej - YouTube

Source: youtube.com

20 Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej o równaniu 2x+3y−5=0 jest równy - YouTube

Source: youtube.com

karta pracy_współczynnik i warunek prostopad - Pobierz pdf z Docer.pl

Source: docer.pl

Zadanie z pierwszej klasy LO, proszę o pomoc - Brainly.pl

Source: Brainly

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y = 3 − 5x jest - YouTube

Source: youtube.com

Pi-gułka. Równanie prostej prostopadłej - YouTube

Source: youtube.com

1) oblicz współczynnik kierunkowy prostej do której należą punkty A i B A (3,5) B(-7,-5) I A(12,-2) - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Wyznacz równania prostej równoległej i prostopadłej. - YouTube

Source: youtube.com

oblicz współczynnik kierunkowy prostej do której należą punkty A i B: a) A(3,7) B(9,12) b) A(3,5) - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty A=−4,3 oraz B=8,7, jest równy - YouTube

Source: youtube.com

Zadanie z funkcji liniowej w załączniku - Brainly.pl

Source: Brainly

Wyznacz równanie prostej prostopadłej do podanej prostej i przechodzącej przez punkt P. (załącznik) - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Obliczanie współczynnika kierunkowego prostej prostopadłej do danej prostej

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej określonej wzorem y = 3 − 5x jest

akademia-matematyki.edu.pl/ Pełne lekcje: mrciupi.pl/ VIDEOKURS: mrciupi.pl/ PEWNIAKI Maturalne: mrciupi.pl/ . .

Współczynnik kierunkowy prostej 1

Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty. Film powstał jako pomoc do kart pracy, które znajdują się na stronie cinematma.weebly.com w zakładce: MATMA: FUNKCJA LINIOWA: WSPÓŁCZYNNIK KIERUNKOWY PROSTEJ