hit tracker

Odcinki Ab I Cd Są Równoległe


Odcinki ab i cd są równoległe, gdy ich współczynniki kierunkowe są sobie równe. Współczynnik kierunkowy to stosunek odległości między dwoma punktami na odcinku do odległości między tymi samymi punktami na osi odniesienia. Jeśli odcinek ab ma punkty (x1, y1) i (x2, y2), a odcinek cd ma punkty (x3, y3) i (x4, y4), współczynnik kierunkowy odcinka ab jest równy (y2 - y1) / (x2 - x1), a współczynnik kierunkowy odcinka cd jest równy (y4 - y3) / (x4 - x3). Gdy oba współczynniki są równe, odcinki są równoległe.

Poniżej przedstawiono tabelę z danymi dla dwóch odcinków:

Dane dla odcinków

Odcinek Punkt A Punkt B Współczynnik kierunkowy
ab (2, 4) (5, 9) (9 - 4) / (5 - 2) = 5/3
cd (3, 2) (7, 10) (10 - 2) / (7 - 3) = 8/4

Jak widać, współczynniki kierunkowe są sobie równe, ponieważ 5/3 = 8/4. Oznacza to, że odcinki ab i cd są równoległe.

Aby łatwiej zrozumieć, o czym mówimy, zobaczmy następujący przykład.

Przykład

 • Mamy odcinek ab, który ma punkty (1, 5) i (4, 8).
 • Mamy również odcinek cd, który ma punkty (2, 6) i (5, 11).
 • Współczynnik kierunkowy odcinka ab wynosi (8 - 5) / (4 - 1) = 3/3 = 1.
 • Współczynnik kierunkowy odcinka cd wynosi (11 - 6) / (5 - 2) = 5/3 = 1.
 • Ponieważ oba współczynniki są równe, odcinki ab i cd są równoległe.

Podsumowując, odcinki ab i cd są równoległe, jeśli ich współczynniki kierunkowe są sobie równe. Aby uzyskać współczynnik kierunkowy odcinka, należy podzielić różnicę wy

Odcinki AB i CD są równoległe Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku

Odcinki Ab I Cd Są Równoległe. akademia-matematyki.edu.pl/ Pełne lekcje: mrciupi.pl/ VIDEOKURS: mrciupi.pl/ PEWNIAKI Maturalne: mrciupi.pl/ . .

Odcinki AB i CD są równoległe Długości odcinków AB, CD i AD są podane na rysunku - YouTube

Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa - YouTube

Source: youtube.com

Odcinki AB i CD sa rownolegle (rysunek w zalaczniku). Oblicz x i y. Daje naj! - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Odcinki AB i DE są równoległe Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9 Długość - YouTube

Source: youtube.com

14 Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa - YouTube

Source: youtube.com

Oblicz miary kątów oznaczonych literami greckimi. Odcinki AB i CD są równoległe. Tylko nie piszcie samych - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Oblicz miary kątów oznaczonych literami greckimi. odcinki AB i CD są równoległe - Brainly.pl

Source: brainly.pl

17 Odcinki AB i DE są równoległe Długości odcinków CD,DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9 Długoś - YouTube

Source: youtube.com

Odcinki AB i CD są równoległe i lABl = 5, lEBl = 4 a lCDl = 7,5. Odcinek BD ma długość? Proszę o obliczenia - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Na postawie rysunku oceń prawdziwość zdań Odcinki AB i CD są równoległe [] prawda [] fałsz DE _|_ FG [] - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Daje naj !Odcinki AB , CD są równoległe. Wyznacz miarę kontów alfa i beta. Wyjaśnienie. - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Odcinki AB i CD są równoległe, a punkt O jest środkiem okręgu. Wyznacz miary kątów [tex]\alpha, \beta, - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Odcinki AB i CD są równoległe .Wyznacz miary kątów alfa i betta Zadnie 1 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Teraz matura Planimetria PP zestaw A zadanie 22 - YouTube

Source: youtube.com

Zadanie 14 - trening do matury z matematyki - YouTube

Source: youtube.com

17 Odcinki AB i DE są równoległe Długości odcinków CD,DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9 Długoś

akademia-matematyki.edu.pl/ Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD,DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9. Długość odcinka AD jest równa Źródło: Oficyna Edukacyjna. Zbiór zadań do liceów i techników. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,...

Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa

akademia-matematyki.edu.pl/

14 Odcinki AB i CD są równoległe i AB=5,AC=2,CD=7 zobacz rysunek Długość odcinka AE jest równa

akademia-matematyki.edu.pl/ Odcinki AB i CD są równoległe i |AB|=5,|AC|=2,|CD|=7 (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa