hit tracker

Projekt Oceny Dorobku Zawodowego Nauczyciela Stażysty


Projekt Oceny Dorobku Zawodowego Nauczyciela Stażysty (PODZNS) jest inicjatywą Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest wsparcie nauczycieli stażystów w rozwoju zawodowym, wspieranie ich w osiąganiu wyższych osiągnięć i umożliwienie im dostępu do szkoleń, konferencji i kursów. PODZNS składa się z trzech części: procesu certyfikacji, programu szkoleń i programu wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów. Proces certyfikacji obejmuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i określenie jego umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Program szkoleń obejmuje szkolenia na temat metodyki nauczania i zarządzania klasą, a program wspierania obejmuje wsparcie finansowe dla nauczycieli stażystów.

Proces certyfikacji PODZNS polega na przeprowadzeniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, w której oceniane są jego wykształcenie, umiejętności, wiedza i doświadczenie. Nauczyciel stażysta może uzyskać certyfikat po udokumentowaniu wymaganych umiejętności i wiedzy oraz po przedstawieniu udokumentowanych dowodów zawodowych. Aby uzyskać certyfikat, nauczyciel stażysta musi przedstawić komisji certyfikacyjnej portfolio przedstawiające jego dorobek zawodowy oraz wykazać swoje doświadczenie w zakresie zarządzania klasą, nauczania i wspierania uczniów w ich rozwoju.

Program szkoleń PODZNS oferuje szkolenia na temat metodyki nauczania i zarządzania klasą. Nauczyciele stażyści mogą korzystać z oferowanych szkoleń, aby uzyskać wiedzę na temat nowych metod nauczania, technik zarządzania klasą i wspierania uczniów w ich rozwoju. Program szkoleń obejmuje również szkolenia dotyczące zarządzania czasem, tworzenia planów lekcji, prowadzenia zajęć i wdrażania programów edukacyjnych.

Program wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów PODZNS oferuje szereg możliwości, w tym możliwość przystąpienia do wybranych szkoleń i konf

Dokumentowanie przebiegu stażu na kolejny stopień awansu

Projekt Oceny Dorobku Zawodowego Nauczyciela Stażysty. Jeśli informacje zawarte w filmie oceniasz jako przydatne - daj łapkę w górę lepszastrona.edu.pl Wszystkie dokumenty o których mówię w filmie zostają u nauczyciela lub w placówce. Nie są przedkładane komisji. Zapraszam na najbliższe kursy...

projekt oceny od opiekuna - Pobierz pdf z Docer.pl

projekt oceny dorobku zawodowego - Pobierz pdf z Docer.pl

Source: docer.pl

2

Source:

2

Source:

2

Source:

2

Source:

odm.pcpppidn.eu

Source: F6T5c9ablnivNM

2

Source:

PPT - Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela  kontraktowego Anna Kiełb PowerPoint Presentation - ID:363725

Source: slideserve.com

2

Source:

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ubiegajcego si o  stopie nauczyciela mianowanego, - PDF Free Download

Source: docplayer.pl

Kapelusz z Kwiatami-szkolenia dla nauczycieli. - 🌿Przykładowy projekt  oceny dorobku zawodowego za okres stażu dla nauczyciela kontraktowego  kończącego staż na mianowanego.🌿 Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom,  opracowałam kolejny dokument niezbędny ...

Source: Facebook

Zadania opiekuna stażu

lepszastrona.edu.pl projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty lepszastrona.edu.pl/kursy/dokumenty/projekt-oceny-dorobku-zawodowego-nauczyciela-stazysty/ projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ...

Awans zawodowy Q&A Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

lepszastrona.edu.pl Najbliższe kursy online 16 marca Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego lepszastrona.edu.pl/kursy/e-learning/kurs-online-zakonczenie-stazu-na-stopien-nauczyciela-mianowanego-4/ 23 marca Zakończenie stażu na...

Czym różni się sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego od opisu i analizy

Jeśli film uznacie za przydatny dajcie łapkę w górę, aby dotarł do większej ilości odbiorców. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżącą z ważnymi kwestiami dotyczącymi awansu zawodowego. Polecam również schemat sprawozdania z planu...