hit tracker

Przedstaw Najważniejsze Postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka


Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. Zawiera ona 30 artykułów, które określają prawa i wolności człowieka. Postanowienia te są nadal aktualne i stanowią podstawę dla wielu międzynarodowych traktatów i ustaw. Poniżej przedstawiono najważniejsze postanowienia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:

1. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być poddany niewolnicemu, poddawnemu lub nieludzkiemu traktowaniu ani torturom.

2. Każdy człowiek ma prawo do wolności sądowej i równego traktowania przed prawem. Nikt nie może być pozbawiony wolności bez sądowego postępowania.

3. Każdy człowiek ma prawo do wolności słowa, wyznania, zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów.

4. Każdy człowiek ma prawo do ochrony przed niesprawiedliwym aresztowaniem, więzieniem lub wygnaniem.

5. Każdy człowiek ma prawo do ochrony przed naruszeniem prywatności, rodziny, mieszkania lub posiadania.

6. Każdy człowiek ma prawo do wolności przemieszczania się i pobytu w innych krajach.

7. Każdy człowiek ma prawo do edukacji.

8. Każdy człowiek ma prawo do praw równych i niedyskryminacyjnych.

9. Każdy człowiek ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.

10. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej wszystkich swoich praw i wolności.

Rewolucja francuska

Przedstaw Najważniejsze Postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

szybko wos zadanie 4 - Brainly.pl

Ja zrobić 3 zadanie z wos - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia: Powszechna deklaracja praw człowieka  (fragment] ZWAZYWSZY, że - Brainly.pl

Source: brainly.pl

1. Podaj cechy praw człowieka wymienione z przytoczonym tekście.2.  Uzasadnij konieczność ochrony praw - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia. Pliss zad 2 i 3 -  Brainly.pl

Source: brainly.pl

2

Source:

Odpowie ktoś mi na pytanie 6 i7 z pod textu? Odpowiedz na pytanie należy  znaleść w tekście daje naj - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Uniwersalny system ochrony praw człowieka - Zintegrowana Platforma  Edukacyjna

Source: zpe.gov.pl

2

Source:

Potrzebne na teraz, plsss z gury dziękuję :3 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

2

Source:

Karty pracy ucznia. Wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny. Zakres  podstawowy by Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Issuu

Source: issuu.com

Uniwersalny system ochrony praw człowieka - Zintegrowana Platforma  Edukacyjna

Source: zpe.gov.pl

2

Source:

odpowiedzi do zadan rozdzial ii prawo i prawa czlowieka - Pobierz pdf z  Docer.pl

Source: docer.pl

Upadek Polski. Historia Bez Cenzury

Sponsor odcinka: bonito.pl/ Koszulki: hbcwear.pl facebook.com/historiabezcenzury O tym, że Polska na 123 lata została wymazana z mapy Europy wiedzą chyba wszyscy. Nie wszyscy jednak znają przyczyny upadku naszego Państwa. W tym odcinku Wojtek...

Matura WOS | Wypracowanie: Jak napisać wstęp 10 przykładów.

Pobierz bezpłatną lekcję "Jak rozpracować WYPRACOWANIE na 12 pkt.?" tutaj ⬇️ adwokatuczy.pl/newsletter/ Zapisy na kurs ruszają odpowiednio 4 marca (Mistrz Wypracowania) i 24 marca (Mistrz WOS-u) Szczegóły wkrótce na Instagramie ⬇️ ...

XLVII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckigo