hit tracker

Przyroda Klasa 4 Podsumowanie Działu 2


Dział 2 w klasie czwartej Przyroda skupia się na kilku ważnych dziedzinach tematycznych. Przyjrzyjmy się bliżej, co dokładnie obejmuje ten dział.

Część pierwsza została poświęcona zagadnieniom związanym z wodą jako środowiskiem. Uczniowie uczyli się, jak woda występuje w środowisku, jakie są jej zalety i wady, jak zmienia się jej skład i jakie są jej funkcje. Dowiedzieli się również, jak należy postępować w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń wody i jakie są skutki zanieczyszczenia wody.

Część druga poświęcona jest zwierzętom. Uczniowie zapoznali się z różnymi gatunkami zwierząt, które występują w ich otoczeniu. Dowiedzieli się również, jakie są cechy życia zwierząt, jakie są ich potrzeby i jak dbać o nie. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie działania należy podjąć, aby chronić zagrożone gatunki zwierząt.

Część trzecia dotyczy roślin. Uczniowie uczyli się, jakie są cechy życia roślin, jakie są ich potrzeby i jak dbać o nie. Dowiedzieli się również, jak powstają rośliny, jakie są ich czynniki wzrostu i jakie są skutki zanieczyszczenia środowiska. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie działania należy podjąć, aby chronić gatunki roślin.

Część czwarta poświęcona jest zjawiskom przyrodniczym. Uczniowie uczyli się, jakie są naturalne zjawiska, jak powstają i jak zmieniają otoczenie. Dowiedzieli się także, jak poznać zjawiska przyrodnicze, jak je zmierzyć i jak zapobiegać ich skutkom. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie działania należy podjąć, aby chronić przed skutkami zjawisk przyrodniczych.

Część piąta dotyczy ochrony środowiska. Uczniowie uczyli się, jak należy dbać o środowisko naturalne, jakie są środki ochrony środowiska i jak zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza,

Przyroda klasa 4 - Składniki pogody

Przyroda Klasa 4 Podsumowanie Działu 2. Lekcje online Przyroda klasa 4 - Składniki pogody Z lekcji dowiesz się z jakich elementów składa się pogoda: - temperatura powietrza - ciśnienie atmosferyczne - wiatr - zachmurzenie - opady atmosferyczne - osady atmosferyczne - wilgotność...

Klasa 4 przyroda podsumowanie działu 2 Plisss na jutroo​ - Brainly.pl

🎓️Sprawdzian z przyrody dział 2. » Tajemnice Przyrody » Klasa 4

Source: sprawdziany.pl

str 41 Przyroda klasa 4. Bardzo proszę - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Przyroda 4 dział 2 streszczenie-to co najważniejsze - YouTube

Source: youtube.com

Tajemnice przyrody klasa 4 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

podsumowanie działu 2. przyroda klasa 6. - Brainly.pl

Source: brainly.pl

🎓️Sprawdzian z przyrody dział 2. » Tajemnice Przyrody » Klasa 4

Source: sprawdziany.pl

2. Poznajmy pogodę i inne zjawiska przyrodnicze

Source: blesstest.com

Tajemnice przyrody 4 NPP - sprawdziany z kluczem odp. - Pobierz pdf z  Docer.pl

Source: docer.pl

Sprawdzian Po Dziale 4 Grupa B | PDF

Source: scribd.com

Sprawdziany Przyroda Klasa IV | PDF

Source: scribd.com

Przyroda Szkoła Podstawowa w Wymysłowie | e-Sochaczew.pl

Source: e-sochaczew.pl

Hej potrzebuje pomocy ćwiczenia Tajemnice przyrody klasa 4 strona 70  zadanie 2 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

przed sprawdzianem podsumowanie działu 2 przyroda klasa 6Pomóżcie mi  dokończyć plis - Brainly.pl

Source: brainly.pl

tajemnice przyrody klasa 4 ćwiczenia podsumowanie działu 6 i 7 dam naj za 1  odp proszę mam to na jutro - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Przyroda 4 Podsumowanie działu 2

Przyroda 4 dział 2 streszczenie-to co najważniejsze

Wędrówka słońca po niebie

Lekcje online Przyroda klasa 4 - Pozorna "Wędrówka" słońca po niebie Z lekcji dowiesz się jak oświetlenie naszej planety Ziemi przez słońce tworzy pory roku. Omówimy sobie daty rozpoczęcia pór roku oraz ich charakterystykę. Wiosna - 21...