hit tracker

Scenariusz Zajęć Rozwijających Kompetencje Emocjonalno Społeczne


Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne może być wykorzystywany w różnych kontekstach – od szkół, przedszkoli, środowiska rodzinnego, do środowiska pracy. Celem takich zajęć jest wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez uczenie ich umiejętności społecznych, które mogą wykorzystać w dorosłym życiu. Zaplanowanie takich zajęć może być skomplikowane, ale jest to jeden z ważnych elementów wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacniania więzi między nimi i innymi.

Pierwszym krokiem w zaprojektowaniu scenariusza zajęć jest określenie celu i tematyki. Zazwyczaj celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, wyrażanie emocji w odpowiedni sposób, współpraca lub asertywność. Można również wybrać tematy, które dotyczą konkretnych problemów, na przykład samooceny lub ochrony przed cyberprzemocą. Po wybraniu tematu można zacząć planować zajęcia.

Kolejnym krokiem jest stworzenie planu zajęć. Ważne jest, aby zaplanować, na jakie czynności będzie poświęcone czas, jakie materiały będą potrzebne i jakie ćwiczenia będą wykonane. Plan powinien również zawierać informacje o przewidzianych formach aktywności, czasie trwania zajęć oraz jakie uczucia i myśli będą wywołane podczas zajęć. Planowanie zajęć powinno być oparte na konkretnych celach treningu i wymaganiach uczestników.

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiednich ćwiczeń. Ważne jest, aby ćwiczenia były dopasowane do tematów i celów zajęć, a także aby były dostosowane do poziomu umiejętności uczestników. Ćwiczenia powinny być interesujące i kreatywne, aby mogły być w pełni wykorzystane i uczestnicy mogli się ich nauczyć. Ćwiczenia mogą obejmować różne formy aktywności, takie jak dyskusje, gry w grupie, ćwiczenia w parach lub w małych grupach, zadania do wykonania i prezentacje.

Przed rozpoczęciem zajęć ważne jest, aby u

Bajka dla dzieci - Bajka o Złości

Scenariusz Zajęć Rozwijających Kompetencje Emocjonalno Społeczne. W każdym z nas mieszka Złość. Nie ma znaczenia czy jesteś duży czy jeszcze mały. Teraz opowiem Ci bajkę o Złości, która zamieszkała u Zosi. Złość chciała, żeby ją w końcu ktoś zauważył, a nie tylko uciszał. Przez to czuła się coraz bardziej...

Karty Pracy - rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne "Kim jestem? Co czuję? Czego potrzebuję?" - Emocje Dziecka

Nagranie seminarium online: Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży

W trakcie webinaru zaprezentowano najnowsze materiały edukacyjne Kulczyk Foundation dla czterech grup wiekowych – od przedszkola po szkołę średnią. Scenariusze lekcji odnoszą się do budowania poczucia własnej wolności poprzez rozwijanie...

Scenariusze zajęć TUS - jakie warto wybrać

Wielu terapeutów zastanawia się, czy warto wykorzystywać gotowe scenariusze zajęć do treningu umiejętności społecznych. Postaramy się odpowiedzieć, gdzie można znaleźć inspiracje i kiedy można opierać się na gotowych scenariuszach. Kim jesteśmy?...

Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne w projekcie Praca z uczniami ze SPE

Program webinarium: • Rozpoznawanie i nazywanie emocji. • Narzędzia TIK wspierające rozwój umiejętności społecznych w projekcie. • Emocjonalne koło fortuny. • Tworzenie dobrego środowiska do nazywania i okazywania emocji. • Niwelowanie...