hit tracker

Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny Nowa Era


Sprawdzian Alkany, Alkeny i Alkiny to jedna z najważniejszych części programu nauczania chemii w edycji Nowa Era. Sprawdzian składa się z trzech części: Alkany, Alkeny i Alkiny. W każdej części zawarte są pytania dotyczące właściwości, struktury i właściwości fizycznych wybranych związków. Aby odpowiedzieć na pytania, należy zapoznać się z budową i właściwościami związków zawartych w danej części.

Alkany są związkami węgla i wodoru, w których wszystkie wiązania są pojedyncze. Struktura alkanu jest liniowa lub kolumnowa, w zależności od liczby atomów węgla. Najważniejszymi cechami alkanu są dobre właściwości izolacyjne, odporność na działanie wody i rozpuszczalność w wielu organicznych rozpuszczalnikach. Alkany są najbardziej podstawowymi związkami organicznymi i stanowią podstawę do syntezy innych związków organicznych.

Alkeny to związki węgla i wodoru, zawierające przynajmniej jedno podwójne wiązanie. Najważniejszymi cechami alkenów są dobra rozpuszczalność w wielu organicznych rozpuszczalnikach, wyższa temperatura topnienia i wrzenia niż w przypadku alkanu o tej samej liczbie atomów węgla, a także zdolność do reakcji polimeryzacji. Alkeny są ważnymi związkami chemicznymi, z których można syntetyzować wiele innych związków organicznych.

Alkiny to związki węgla i wodoru, w których przynajmniej jeden atom węgla jest połączony z trzema innymi atomami węgla lub jednym atomem wodoru. Najważniejsze cechy alkiny to niska temperatura topnienia i wrzenia, odporność na działanie wody i wiele innych organicznych rozpuszczalników oraz wysoka zdolność do reagowania z innymi związkami. Alkiny są ważnymi związkami chemicznymi, z których można syntetyzować wiele innych związków organicznych.

Aby przygotować się do sprawdzianu, należy przeczytać odpowiedni rozdział w podręczniku chemii Nowa Era i zapoznać się ze struktur

Węglowodory nasycone (alkany) #2 [ Węglowodory ]

Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny Nowa Era. Z tej wideolekcji dowiesz się: - jak zbudowane są alkany, - co to jest szereg homologiczny, - jaki jest wzór ogólny alkanów, - gdzie występują alkany, - jak nazywają się i jakie wzory chemiczne mają najważniejsze alkany. Bardziej...

3 PKT) Zadanie | PDF

karta pracy szeregi homologiczne alkanow alkenow i alkinow - Pobierz pdf z  Docer.pl

Source: docer.pl

2

Source:

Alkany alkeny alkiny - Pobierz pdf z Docer.pl

Source: docer.pl

alkany, alkeny, alkiny - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Weglowodory | PDF

Source: scribd.com

CHEMIA 10. Oznaczenia: R - podstawnik węglowodorowy, zwykle alifatyczny  (łańcuchowy) X, X 2 - atom lub cząsteczka fluorowca - PDF Free Download

Source: docplayer.pl

Kartkówka Alkeny I Alkiny Zuzanna Łuczak 2lbb - Pobierz pdf z Docer.pl

Source: docer.pl

CHEMIA 10. Oznaczenia: R - podstawnik węglowodorowy, zwykle alifatyczny  (łańcuchowy) X, X 2 - atom lub cząsteczka fluorowca - PDF Free Download

Source: docplayer.pl

ćwiczenia chemia klasa 8 | Ćwiczenia Chemia | Docsity

Source: docsity.com

3.1 Szeregi homologiczne alkenów i alkinów. Cały temat na jutro mi jest  potrzebny. Ćw chemia nowej ery 3 - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Metanol. Uzupełni ktoś sprawdzian z chemii? Jeśli nie umiesz, lub nie chce  ci się całego to chociaż - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Chemia - Węglowodory Nasycone | PDF

Source: scribd.com

alkany alkeny alkiny powtorzenie wiadomosci

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) #4 [ Węglowodory ]

Z tej wideolekcji dowiesz się: - co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, - czym różnią się alkeny od alkinów, - jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, - co oznacza pojęcie „szereg homologiczny”, - jak tworzymy wzory sumaryczne,...

ALKANY, ALKENY I ALKINY - właściwości chemiczne. chemia #34

Jak można przewidzieć właściwości chemiczne alkanów, alkenów i alkinów patrząc tylko na wzór strukturalny czyli analizując skład i rodzaj wiązań. Wszystkie węglowodory mają w swoim składzie atomy węgla i wodoru ulegają reakcji spalania w...