hit tracker

Wydział Farmaceutyczny Z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gumed


Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gumed to jeden z wiodących wydziałów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oferujący szeroki zakres zajęć z zakresu farmakologii, medycyny laboratoryjnej, biotechnologii i innych współczesnych dziedzin nauk medycznych.

Wydział oferuje studentom możliwość uzyskania profesjonalnego wykształcenia i przygotowania do kariery w farmacji, medycynie laboratoryjnej i biotechnologii. Oferta edukacyjna obejmuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, a także kursy z zakresu farmacji i biotechnologii. Wydział oferuje także szeroki zakres zajęć laboratoryjnych, seminariów, konferencji i warsztatów, a także międzynarodowe staże w instytutach naukowych i przedsiębiorstwach.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gumed oferuje studentom także możliwość uczestniczenia w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych i doktorantów. Dzięki tym projektom studenci mają okazję zdobyć wiedzę i doświadczenie w dziedzinie farmacji, biotechnologii i medycyny laboratoryjnej.

Wydział oferuje także szeroki wybór kursów specjalistycznych, obejmujących zarówno kursy teoretyczne, jak i praktyczne. Oferta obejmuje m.in. kursy z zakresu farmakologii, biotechnologii, farmacji, medycyny laboratoryjnej, diagnostyki laboratoryjnej, biologii molekularnej, chemii analitycznej, mikrobiologii, immunologii i farmakoekonomii.

Wydział oferuje szeroki zakres współpracy międzynarodowej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach, seminariach i warsztatach, a także uczestniczenia w wymianach studentów w różnych krajach. Ponadto studenci mogą skorzystać z możliwości wyjazdów do instytutów naukowych i przedsiębiorstw w celu odbycia stażu.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gumed oferuje studentom szerokie możliwości edukacyjne i zawodowe. Programy nauczania są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, a wszelkie uzyskane tytuły są uznawane w kraju i za granicą. Wydział oferuje równie

O życiu na Uniwersytecie Medycznym

Wydział Farmaceutyczny Z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gumed. "Żyjesz? Medycyna, etyka, prawo - o ludzkim istnieniu" - pod takim hasłem stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej organizuje konferencję na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Muszyńskiego 1). Spotkanie, w którym...

2

Nowy kierunek studiów - Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

Film promocyjny nowego kierunku studiów GUMed. Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Studia trwają 2 lata.

Dzień Otwarty 2017

Tłum młodych ludzi pojawił się 6 kwietnia2017 r. w GUMed. Dla uczestników Dnia Otwartego przygotowano mnóstwo atrakcji. Trzy Wydziały Uczelni: Lekarski, Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu z Oddziałem...

Wydział Farmaceutyczny | Dyplomatorium i Absolutorium 2016

28 października w Auli Uniwersyteckiej UAM odbyło się Absolutorium Absolwentów kierunku farmacja oraz Dyplomatorium Absolwentów kierunków analityka medyczna i kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola...