hit tracker

Zapisz W Postaci Ułamka Zwykłego I Skróć Jeśli To Możliwe


Ułamek zwykły jest używany do reprezentowania części całości. Składa się on z licznika i mianownika. Licznik to liczba, która określa, ile części jest dzielone, a mianownik określa, ile części tworzy całość.

Aby zapisać w postaci ułamka zwykłego, należy wpisać licznik i mianownik wielokrotności liczby 10. Przykładowo, jeśli chcesz zapisać 0,75 w postaci ułamka zwykłego, należy zapisać go jako 7/10.

Możesz skrócić ułamki zwykłe, jeśli licznik i mianownik są wielokrotnością jakiejś liczby. Przykładowo, jeśli chcesz skrócić ułamek 18/36, możesz go skrócić do 1/2, ponieważ licznik i mianownik są wielokrotnością liczby 18.

Aby skrócić ułamek, musisz wybrać największą liczbę, która jest wspólną wielokrotnością licznika i mianownika. Na przykład, jeśli chcesz skrócić ułamek 64/96, możesz skrócić go do 2/3, ponieważ 32 jest największą liczbą, która jest wspólną wielokrotnością 64 i 96.

Aby sprawdzić, czy ułamek został skrócony prawidłowo, możesz go pomnożyć przez liczbę, która jest wielokrotnością licznika i mianownika. Jeśli wynik jest taki sam jak oryginalny ułamek, wiesz, że ułamek został skrócony prawidłowo. Na przykład, jeśli zaczniesz z ułamka 20/30 i skrócisz go do 2/3, możesz sprawdzić, czy jest to dobre, mnożąc 2/3 przez 10 i porównując wynik z oryginalnym ułamkiem 20/30.

Jeśli licznik i mianownik są wielokrotnością liczby 1, ułamek nie może zostać skrócony. Przykładowo, ułamek 8/8 nie może zostać skrócony, ponieważ licznik i mianownik są wielokrotnością liczby 1.

Aby zapisać w postaci ułamka zwykłego i skrócić go, jeśli jest to możliwe: