hit tracker

Zapisz Wyrażenie Algebraiczne Opisujące Obwód Narysowanej Figury


Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury jest procesem, który wymaga wykorzystania wiedzy matematycznej, w tym umiejętności tworzenia i rozwiązywania równań algebraicznych. Na szczęście zadanie nie jest skomplikowane, więc jeśli masz odpowiednią wiedzę i przykład, możesz go łatwo wykonać.

Aby wyrazić obwód narysowanej figury, musisz wykonać kilka kroków. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie boków figury. Każdy bok powinien mieć swoją nazwę, np. AB jest bokiem figury.

Kolejnym krokiem jest wyrażenie długości każdego boku w postaci wyrażenia algebraicznego. Wyrażenia można tworzyć za pomocą liter, liczb i znaków matematycznych, takich jak plus, minus i kwadratowe. Na przykład, jeśli bok AB ma długość 5 cm, wyrażenie dla tego boku może wyglądać tak: AB = 5 cm.

Krok trzeci to obliczenie obwodu figury. Obwód figury jest sumą długości wszystkich boków, więc wyrażenie algebraiczne dla obwodu może wyglądać tak: O = AB + BC + CD + DA.

Ostatni krok to podstawienie każdego boku za jego odpowiednie wyrażenie algebraiczne. Po podstawieniu, wyrażenie algebraiczne na obwód będzie wyglądać tak: O = 5 cm + 7 cm + 6 cm + 8 cm.

Aby wyrazić obwód narysowanej figury, wykonaj następujące kroki:

 • Zidentyfikuj boki figury.
 • Wyraź długość każdego boku w postaci wyrażenia algebraicznego.
 • Oblicz obwód figury.
 • Podstaw każdy bok za jego wyrażenie algebraiczne.

Jeśli przestrzegasz tych kroków, będziesz mógł wyrazić obwód narysowanej figury w postaci wyrażenia algebraicznego.

Zapisz wyrażenie opisujące pole zacieniowanej figury

Zapisz Wyrażenie Algebraiczne Opisujące Obwód Narysowanej Figury.

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. Proszę o pomoc to na jutro. To jest bardzo - Brainly.pl

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury i oblicz jego wartość dla a=11cm i - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury i oblicz jego wartość Dla A = 11cm - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury Oblicz wartość zapisanego wyrażenia dla x - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. Oblicz wartość zapisanego wyrażenia dla x - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury.Oblicz wartość zapisanego wyrażenia - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Napisz wyrażenia algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. Oblicz wartość zapisanego wyrażenia dla x= - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury.Oblicz wartość zapisanego wyrażenia - Brainly.pl

Source: Brainly

Zapis wyrażenie algebraiczne opisujące obwody narysowanej figury. Tam, gdzie jest to możliwe, zastąp - Brainly.pl

Source: brainly.pl

zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. Tam gdzie jest to możliwe,zastąp iloczynem - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. Następnie uprość je, redukując wyrazy - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury i oblicz jego wartość dla A=11cm b=5 cm ​ - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury. następnie uprość je, redukując wyrazy - Brainly.pl

Source: brainly.pl

zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury następnie uprość je redukując wyrazy po​ - Brainly.pl

Source: brainly.pl

zapisz wyrazenie algebraiczne opisujące obwod narysowanej figury. nastpenie uprosc je redukując wyrazy - Brainly.pl

Source: brainly.pl

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury - prostokąt

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury - prostokąt 2

Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury - trójkąt