hit tracker

Zarząd Dróg Miejskich I Komunikacji Publicznej


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) to jednostka organizacyjna miasta, odpowiedzialna za zarządzanie siecią dróg i komunikacji publicznej. Zadaniem ZDMiKP jest koordynacja systemu transportu publicznego, utrzymanie i modernizacja drogowej infrastruktury, a także szybkie reagowanie na wszelkie awarie drogowe. ZDMiKP tworzy system transportu publicznego, który ma na celu optymalizację komunikacji miejskiej, dzięki czemu wszystkie osoby mają szybki i wygodny dostęp do usług publicznych.

Funkcje ZDMiKP

Głównymi funkcjami ZDMiKP są:

  • Tworzenie i modernizacja sieci dróg publicznych w mieście.
  • Zarządzanie transportem publicznym, w tym autobusami, tramwajami, pociągami, a także lotniskami, portami i mostami.
  • Monitorowanie i śledzenie ruchu drogowego.
  • Koordynacja i przeprowadzanie remontów drogowych.
  • Utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku drogowego.

ZDMiKP wykorzystuje szereg narzędzi, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie sieci dróg i komunikacji publicznej. Są to m.in.: systemy informatyczne, które monitorują ruch drogowy i umożliwiają szybką reakcję na wszelkie awarie drogowe, a także systemy zarządzania ruchem, które pozwalają na lepsze zarządzanie komunikacją miejską. Systemy te są wykorzystywane do monitorowania i zarządzania ruchem drogowym, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek na drogach.

ZDMiKP jest odpowiedzialny także za utrzymanie drogowej infrastruktury, w tym m.in. mostów, dróg i chodników. Zarząd współpracuje z innymi jednostkami w celu wypracowania optymalnych rozwiązań dla komunikacji miejskiej. ZDMiKP przygotowuje także programy inwestycyjne, które mają na celu modernizację sieci dróg i komunikacji publicznej, a także zapewnienie jej trwałości.

ZDMiKP jest odpowiedzialny także za wytyczanie tras i wyznaczanie przystanków komunikacji publicznej. Ma on również

Wzmocnienia Komunikacji Miejskiej w dniach 3-4 listopada 2018 r.

Zarząd Dróg Miejskich I Komunikacji Publicznej. W dniach 03-04.11.2018 r. (sobota - niedziela) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy | Bydgoszcz

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Animacja DK-1

#NoweCentrumWarszawy - Nowe Aleje Jerozolimskie

Zakończenie przebudowy rejonu ronda Dmowskiego to kolejny kamień milowy w budowie Nowego Centrum Warszawy. W najbliższych latach Śródmieście stolicy ma szansę na dalsze zmiany. Wspólnie z projektantami przygotowaliśmy dla Was film podsumowujący...

Integracja Transportu Publicznego - Tarnowski Rower Miejski